مسیلمه کذاب ها دین دروغینشان را در سقیفه تبلیغ کردند 
و مرتدین مدینه به " صنمی قریش " دو بت و لات و هبل های جدید سجده کردند 
اصول دینشان سوزاندن در خانه ی وحی بود و اوجب واجبتشان " دشنام علی " 
سال شصت و یک هجری موسم حجشان بود 
کعبه بر زمین افتاده بود و همه دورش طواف میکردند 
ده اسب سوار بدعت تاختن بر کعبه به جا آوردند 
وقت قربانی دادن که شد ، پا بر حجر اسماعیل نهادند و سر بریدند .. 
از میزاب الرحمه خون میچکید 
آسمان کربلا سرخ شد 
حجشان به اتمام رسید
کعبه بالای نیزه نماز عید قربان میخواند ..

/ 1 نظر / 53 بازدید
سحر صابري

سلام عزيزم چقدر قشنگ ترسيم كردي ستيز گرگان را[گل][گل][گل]